Misja

Nasza firma AGREMA Poland Sp. z o.o. jest świadoma wyzwań jakie stawia przed nami wymagający rynek.

Działamy także w oparciu o wartości, które są dla nas ważne nie tylko w codziennej pracy, dlatego staramy się aktywnie je wcielać w życie.
 

  • ​ODPOWIEDZIALNOŚĆ -  jesteśmy wierni wartościom moralnym i etycznym, robimy to co słuszne,  a nie to co łatwe.
  • DOSKONAŁOŚĆ - dążymy do perfekcji w tym co robimy, chcemy zadziwiać pasją, rozwiązaniami i szybkością działania.
  • ROZWÓJ -  słuchamy i mamy naturalną ciekawość nowych rzeczy, tworzenia i znajdywania rozwiązań.
  • TROSKA -  jesteśmy świadomi, iż działając w otoczeniu środowiska to nie my jesteśmy gospodarzem, dlatego staramy się nie nadużywać „gościnności” i eliminujemy wpływ naszej działalności na środowisko.
  • WSPÓŁDZIAŁANIE -  wierzymy w siłę współpracy i indywidualnego wkładu każdego pracownika w realizację wspólnych celów, dlatego inwestujemy w jego rozwój zawodowy i intelektualny.
  • ZAANGAŻOWANIE -  klienci są w centrum naszej uwagi i wszystko co robimy właśnie im podporządkowujemy.

Zarząd, Akcjonariusze i Współpracownicy AGREMA Poland Sp. z o.o.

Polityka Prywatności